Πλήρης ΩΡΛ εξέταση

Με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας

Ωτοσκόπηση- Ωτομικροσκόπηση

Ο πρωταρχικός έλεγχος του ωτός κατα τον οποίο αναγνωρίζεται πιθανή παθολογία του Έξω Ακουστικού Πόρου και του Τυμπάνου αλλά και του Μέσου Ωτός. Μπορεί να συμπληρωθεί με την ωτομικροσκόπηση δηλαδή τη χρήση μικροσκοπίου για την αναγνώριση συγκεκριμένης παθολογίας του αυτιού.

Πρόσθια ρινοσκόπηση

Ο έλεγχος της ρινός σε ενήλικες και παιδιά σε πρώτο στάδιο πραγματοποιείται με ρινοσκόπιο και εξωτερικό φωτισμό. Με τον τρόπο αυτό γίνεται μια πρωτη αξιολόγηση της παθολογίας πρωτού προχωρήσουμε σε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις.

ΩΡΛ Εξέταση - Εξοπλισμός
Πλήρης ΩΡΛ Εξέταση

Εξέταση στοματικής κοιλότητας, φάρυγγα

Υπο άμεση επισκόπηση ελέγχεται με λεπτομέρεια η στοματική κοιλότητα και ο φάρυγγας.

Έμμεση λαρυγγοσκόπηση

Έλεγχος του λάρυγγα που εφ’ όσον χρειαστεί ακολουθείται και από ενδοσκόπηση.

Ψηλάφηση τραχήλου

Βασικό στοιχείο κάθε κλινικής εξέτασης.