Ενδοσκοπικές Εξετάσεις

Ενδοσκόπηση ώτων

Σε πολλές περιπτώσεις ασθενών κρίνεται απαραίτητη η ενδοσκόπηση ωτών για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και συχνά για την καταγραφή της παθολογίας του ωτός.

Μπορεί να ακολουθήσει την ωτομικροσκόπηση ή να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα.

Ενδοσκόπηση ωτων

Ενδοσκόπηση ρινός/ρινοφάρυγγα

Με τη χρήση άκαμπτων και εξαιρετικά λεπτών ενδοσκοπίων, ώστε να μην εμφανίσει την παραμικρή ενόχληση ο ασθενής, πραγματοποιείται η ενδοσκόπηση της ρινός αλλά και του ρινοφάρυγγα τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά.

Η διαδικασία καταγράφεται ώστε ο ασθενής να έχει στο αρχείο του – εφόσον ζητηθεί- τα στοιχεία της παθολογίας του, αλλά και να επεξηγηθεί η θεραπεία.

Ιδιαίτερα στα παιδιά ο έλεγχος του ρινοφάρυγγα με ενδοσκόπιο δίνει τη δυνατότητα να αναγνωριστεί πιθανή παθολογική ή χειρουργική αιτιολογία χρονίων λοιμώξεων και να ληφθεί με τους γονείς η βέλτιστη θεραπευτική απόφαση για το παιδί.

Ενδοσκόπηση λάρυγγα

Η ενδοσκόπηση λάρυγγα ακολουθεί συνήθως την έμμεση λαρυγγοσκόπηση σε ασθενείς με προβλήματα φώνησης, δυσκολία στην αναπνοή ή δυσκολία στην κατάποση. Η εξέταση μπορεί να γίνει τόσο με εύκαμπτο όσο και με άκαμπτο ενδοσκόπιο ανώδυνα, καθώς τα εργαλεία είναι εξαιρετικά λεπτά.

Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζονται και καταγράφονται παθολογίες της περιοχής του λάρυγγα.