Έλεγχος ακοής παίδων- ενηλίκων

Ακοόγραμμα

Η εξέταση πραγματοποιείται με εντελώς ανώδυνο τρόπο με ειδικό μηχάνημα (ακοογράφος) σε συγκεκριμένο κατάλληλα διαμορφωμένο θάλαμο.

Κατά την εξέταση και με διαφορετικές μεθόδους (ακουστικά, οστεόφωνο) χορηγούνται διαφορετικής εντάσεως και συχνότητος ήχοι στον ασθενή και καταγράφεται η ανταπόκρισή του σε αυτούς. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζουμε με αντικειμενικό τρόπο την ακουστική ικανότητα του ασθενούς (πόσο καλά ακούει).

Αποτελεί βασική εξέταση στον έλεγχο συμπτωμάτων όπως οι εμβοές (βουητά), πτώση της ακοής (ο ασθενής δεν ακούει καλά ξαφνικά ή προοδευτικά) αλλά και η ζάλη ή ο ίλιγγος.

Εφαρμόζεται στους ενήλικες ανεξαρτήτως ηλικίας αλλά και σε παιδιά απο την ηλικία των 5-6 ετών και άνω (σε μικρότερες ηλικίες εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι ελέγχου της ακοής).

Τυμπανόγραμμα- Ακουστικό αντανακλαστικό

Η τυμπανομετρία είναι μέθοδος ελέγχου της ευενδοτότητας της τυμπανικής μεμβράνης (πόσο εύκολα κινείται) στις διάφορες πιέσεις του αέρα όταν αυτές εφαρμόζονται στον έξω ακουστικό πόρο. Παθήσεις του ωτός ή η παρουσία υγρού σε αυτό (σύνηθες στα παιδιά) μπορεί αντικειμενικά να διαπιστωθεί με την εξέταση αυτή.

Αντιστοίχως, ο έλεγχος του ακουστικού αντανακλαστικού (ανακλαστικό του αναβολέα) μας δίνει πληροφορίες για βλάβες στην ακουστική νευρική οδό. Και οι δύο εξετάσεις πραγματοποιούνται στο ιατρείο με ειδικό μηχάνημα σε μια διαδικασία που διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα εντελώς ανώδυνα.

Η μέθοδος εφαρμόζεται τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά και τα αποτελέσματα της εξέτασης συν-αξιολογούνται με τις υπόλοιπες ακοολογικές εξετάσεις αλλά και την ολική εξέταση του ασθενούς (ωτοσκόπηση κ.λπ.).